Szlaki turystyczne

 

Okolice wioski Liptovská  Teplička zapewniają możliwości nie tylko do sportu, ale także do turystyki, rekreacji i wypoczynku. Najbardziej znane szlaki turystyczne, które są dobrze oznaczone na mapach, prowadzą z wioski doliny Čierny  Váh i Ždiarsky potok na główny grzbiet  Tatr Niskich, a więc również na szczyt znanej Kralovej holi.

 

Trasa oznaczona zielonym znakiem prowadzi wzdłuż rzeky Čierny Váh i później wzdłuż potoku Malý Bruhov przez Záturňe  i pastwisko Lapinová, aż na szczyt Kráľova  hoľa. Po nieznaczonej leśnej drodze (zbaczając z zielonego szlaku) można wyjść wzdłuż rzeki  Čierny  Váh, aż do  jego  źródła.

 

Trasa oznaczona na niebiesko prowadzi przez cudowną doliną Ždiarsky potok wokół leśniczówki Stanikovo, poniżej szerokich pastwisk zwanych Budnárka,  aż na grzbiet Tatr Niskich na zachód od Andrejova . Stąd można dalej iść po grzbiecie Tatr Niskich, drogą bohaterów SNP w kierunku wschodnim na Kráľovú  hoľu  lub na zachód przez Veľká  Vápenica do Čertovicy, lub można zejść skrętem do wsi  Heľpa, Pohorelá , lub w inne miejsce.

 

 Urząd Miejski we współpracy z Ratownictwem Górskim Tatry Niskie w wsi Jasná przygotowuje kilka nowych turystycznych ścieżek dla dalszego rozwoju  turystyki i sportu oraz w celach rekreacyjnych. Jedną z już zrealizowanych ścieżek, która prowadzi przez łąki Doštianka, Smrečín, Panská  hoľa i w końcu krawędzią Budnárka do Ždiarskej doliny, gdzie powyżej Staníkova łączy się z niebieską trasą turystyczną. Bardziej wymagający turyści mogą korzystać nie tylko z ścieżek grzebienia Tatr Niskich, ale również z tras Tatr Wysokich od strony północnej. Zaprojektowane już są także szlaki rowerowe.

Szczególny krasowy teren w okolicach Liptovskej Tepličky jest zdobiony, fontannami oraz jaskiniami, które powstali w szczelinach tektonicznych. Jaskinie nie są publicznie dostępne, w interesie bezpieczeństwa turystów apelujemy do przestrzegania ograniczeń, aby nie schodzić z oznakowanych szlaków turystycznych, chcąc unikać zagrożeń.

 

Szlaki turystyczne

Sport

Ścieżka edukacyjna

FACEBOOK

MAPA

 

Liptovská Teplička jest typową górską wioską,  która leży na północnym podnóżu Tatr Niskich.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O WSI     |    WYDARZENIA    |     TURYSTYKA     |     ATRAKCJE     |     ZAKWARTEROWANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička