FACEBOOK

Ścieżka edukacyjna w okolicy  liptowskiej teplički

Ścieżka edukacyjna wokół  wioski Liptovská  Teplička jest długa na 6 km wraz z dziewięcioma  przystankami. Każdy z nich jest poświęcony innej unikalnej dziedzinie - Parku Narodowemu Tatry Nizkie, mokradłom, łąkom oraz lasom , Považskiej  kolei leśnej , roślinom, zwierzętom  i oczywiście tradycyjnemu życiu  w wiosce. Początek szlaku rozpoczyna się przy starej remizie  straży pożarnej w centum wioski. Na trasie nie ma większych nachyleń, różnica wysokości między najwyższym i najniższym punktem wynosi nieco ponad 60 metrów. Trasa dwukrotnie przekracza rzekę Čierny Váh. W wolnym tempie wraz z przystankami trasa trwa 3 godziny. Ścieżka edukacyjna stworzona z inicjatywy wioski Liptovská Teplička, również dzięki dotacji z Europejskiego Programu Odnowy Wsi.

 Cała trasa ścieżki edukacyjnej tworzona jest  tak, żeby znacznie nie naruszała charakteru przyrody, droga biegnie wzdłuż poprzednich ścieżek. Część trasy rozciąga się w strefie ochrony parku NAPANT.

Pierwszy  panel informacyjny znajduje się w centrum miejscowości. Daje możliwość dokładnego zaznajomienia się z trasą, również z ciekawą historią wioski Liptovská Teplička.

Trasa do kolejnego przystanku prowadzi wokół zachowanej architektury drewnianych domków, Stodolišti, a także unikalnych piwnic ziemniaków.

 

Drugi panel informacyjny ustawiony jest, by podziwiać widok na  wioskę i jej otoczenie, na  część Kralova hola Tatr Niskich. Jednocześnie widać tarasowe pola w rozległych okolicach wioski, które są świadectwem ogromnej wytrwałości i chęci naszych pracujących przodków. Tarasowe pola umożliwiają łatwiejsze obrabianie ziemi rolniczej na bardzo stromych zboczach, również  chronią  płytkie gleby przed erozją.

 

Trzeci panel informacyjny jest poświęcony gospodarce wodnej. Okolica wioski Liptovská  Teplička jest bogata w naturalne źródła wody pitnej wysokiej jakości. Na stokach Kralova  hola  podziwiamy źródła rzeki Hron,Hnilec, Hornád i Čierny Váh. Przez co woda pitna dostarczana jest do dziesiątek  tysięcy mieszkańców kraju Preszowskiego. Żeby nie tylko skupiać się na teorii, bezpośrednio przy tablicy informacyjnej, można się odświeżyć dobrą, zimną wodą ze studzienki.

 

  

 

Czwarty panel informacyjny odnajdziecie w prawie nienaruszonej przyrodzie, na starej ścieżce w kierunku dawnego domku gajowego pod Hudačova. Tą drogą chodzili przodkowie obecnych obywateli wsi do pracy w lesie. W miejscu poprzedniej drewnianej ławki nad rzeką Čierny Váh  odnajdujemy jej nową wersje, można również przejść się po starej leśnej drodze, która jeszcze dzisiaj służy do transportu drzewa. Ponieważ okolice wioski  Liptovská  Teplička charakteryzuje się dużą liczbą chronionych roślin, aktualny panel jest  poświęcony informacji na temat terenów podmokłych.

 

W warunkach naturalnych w Europie Środkowej za tereny podmokłe, uważane są wszystkie biotopy, których istnienie jest uzależnione od obecności wody. Są one nazywane terenami bagien, błot i torfowisk lub zbiornikami wodnymi zarówno naturalnymi jak i sztucznymi, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących. Znaczenie mokradeł jest ściśle powiązane z ich funkcją w ekosystemie:

 

• zachowanie różnorodności żywych organizmów

• jako naturalne oczyszczalnie wody mają udział w usuwaniu chemicznych i organicznych odpadów

• zatrzymywanie wody w regionie

• pełnienie szczególnej roli  jako kontrolny mechanizm ochrony przed powodzią i erozją

• są źródłem wody pitnej i użytkowej.

 

Można odkryć tu wiele gatunków roślin, spora część z nich jest uznawana za gatunek rzadki lub krytycznie zagrożony. Możemy wspomnieć o Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica), roślinie o wyraźnie żółtych kwiatach, która rośnie do wysokości około 1 metra.

Po leśnej utwardzonej drodze  w kierunku Rovienki, która jest oryginalnym korpusem  byłej kolejki leśnej, można dojść  do  piątego  panelu  informacyjnego, na którym  znajdują się ciekawe informacje o lasach w okolicy.

 

Szósty panel przedstawia informacje o leśnej kolei, która służyła do 1972 roku . Po byłej trasie, gdzie prowadziła drogę do mostu, który został zbudowany nad rzeką Čierny Váh. Ten most niezbędny był do przejazdu ciągników i powozów konnych używanych w czasie pozyskiwania drewna. Po obu stronach trasy znajdują się kręte ścieżki turystyczne do Ždiarskiej doliny.

 

Siódmy panel informuje o chronionych roślinach. Możemy wspomnieć na przykład  o mieczyku dachówkowatym lub pierwiosnku omączonym, który pojawia  się tutaj  w dużych ilościach i jest charakterystyczny dzięki niewielkim fioletowymi kwiatom. Warto również wspomnieć o stróżówce mesićkowitej  i goryczce krzyżowej. Również interesujące jest, że w okolicach wioski Liptovská Teplička rośnie duża ilość orchidei.

 

Ósmy  panel  informacyjny  kieruje uwagę turystów na różnorodność zwierząt. Na panelu są przedstawione wszystkie gatunki zwierząt, które można w tych okolicach spotkać.

 

Dziewiąty  i ostatni panel  informuje o życiu w  wiosce Liptovská  Teplička. Głównym źródłem utrzymania jest hodowla owiec i bydła, w lecie można je zobaczyć w tych okolicach. Ludzie z wioski Teplička pracowali i pracują na tarasowych polach, co jest podstawą utrzymania miejscowej ludności regionu jak tradycyjna  praca w lesie.

 

MAPA

 

Liptovská Teplička jest typową górską wioską,  która leży na północnym podnóżu Tatr Niskich.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O WSI     |    WYDARZENIA    |     TURYSTYKA     |     ATRAKCJE     |     ZAKWARTEROWANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička