FACEBOOK

Náučný chodník – Okolím Liptovskej Tepličky

Náučný chodník Okolím Liptovskej Tepličky vás prevedie 6 km dlhou trasou s deviatimi zástavkami. Každá z nich je venovaná inej pozoruhodnej oblasti – Národnému parku Nízke Tatry, mokradiam, lesom, Považskej lesnej železnici, rastlinstvu, živočíchom a, samozrejme, aj tradičnému životu v obci. Začiatok chodníka je pri budove starej požiarnej zbrojnice v strede obce. Na trase nie sú väčšie stúpania, výškový rozdiel medzi najvyšším a najnižším bodom je iba niečo vyše 60 metrov. Chodník dvakrát prekračuje tok Čierneho Váhu. Pokojným tempom ho vrátane zastávok prejdete do 3 hodín. Tento náučný chodník vytvorila obec Liptovská Teplička aj vďaka dotácii z európskeho Programu obnovy dediny.

Celá trasa náučného chodníka je vytvorená tak, aby v okolitej prírode nepôsobila rušivo, vedie po pôvodných chodníkoch a pôvodných cestách. Jeho časť zasahuje do ochranného pásma aj NAPANT-u.

Prvý informačný panel je umiestnený v centre dediny. Môžete sa na ňom dôkladne oboznámiť s trasou náučného chodníka a dozvedieť sa zaujímavé informácie z histórie Liptovskej Tepličky. Po ceste k ďalšiemu panelu prejdete okolo zachovalej architektúry zrubových domov, Stodoliši aj unikátnych zemiakových pivníc.

Druhý informačný panel je postavený tak, aby ste sa mohli pokochať výhľadom na dedinu a jej okolie, na kráľovohoľskú časť Nízkych Tatier. Na paneli si môžete prečítať fakty o chránenom území Nízkych Tatier. Zároveň môžete vidieť terasovité políčka v rozsiahlom okolí obce, ktoré svedčia o nesmiernej húževnatosti a drine našich predkov. Políčka umožňujú pohodlnejšie obrábanie poľnohospodárskej pôdy aj na veľmi strmých svahoch a zároveň chránia už i tak plytkú pôdu pred eróziou.

 

Tretí Informačný panel sa venuje vodnému dedičstvu. Okolie Liptovskej Tepličky je totiž bohaté na zdroje kvalitnej pitnej vody. Na úbočiach Kráľovej hole pramenia rieky Hron, Hnilec, Hornád a Čierny Váh. Pitnou vodou sú zásobované desaťtisíce ľudí v Prešovskom kraji. A aby sa o vode len tak neteoretizovalo, rovno pri informačnom paneli sa môžete občerstviť chutnou a studenou vodou zo studničky.

 

  

 

Štvrtý informačný panel objavíte v málo narušenej prírode, na starom chodníku smerom k bývalej horárni pod Hudačovou. Tadiaľto chodievali predkovia súčasných Tepličanov do roboty do lesov. Na mieste pôvodnej drevenej lávky cez Čierny Váh nájdete jej novú verziu, ale prejsť sa môžete aj po pôvodnej lesnej ceste, ktorá ešte aj dnes slúži na zvážanie dreva. Keďže sa okolie Liptovskej Tepličky vyznačuje veľkým počtom chránených rastlín, tento informačný panel sa venuje mokradiam.

 

V prírodných podmienkach strednej Európy sú za mokrade považované všetky biotopy, ktorých existencia je podmienená prítomnosťou vody. Sú to územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Význam mokradí je úzko spojený s ich funkciami v ekosystéme:

 

zachovávajú rozmanitosť živých organizmov,

ako prirodzené čističky vôd sa podieľajú na odstraňovaní chemických a organických odpadov,

zadržiavajú vodu v krajine,

fungujú ako kontrolný mechanizmus povodní a ochrany pred eróziou,

sú zdrojom pitnej a úžitkovej vody.

Objaviť tu môžete mnoho druhov rastlín, z ktorých viaceré sú vzácne a kriticky ohrozené.

Môžeme spomenúť Jazyčník sibírsky (Ligularia sibirica), rastlinu s prenikavo žltým kvetom, ktorá dorastá do výšky približne 1 metra.

 

Po spevnenej lesnej ceste smerom na Rovienky, ktorá je pôvodným telesom bývalej lesnej železnice, sa dostanete k piatemu informačnému panelu. Vďaka nemu sa môžete dočítať veľa zaujímavých informácií o okolitých lesoch.

 

Šiesty informačný panel prináša fakty o lesnej železnici, ktorá slúžila až do roku 1972. Po jej bývalej trase sa dostanete k lávke, ktorá prechádza cez Čierny Váh. Toto premostenie je nevyhnutné pre prechod traktorov a konských povozov počas ťažby. Po jednej aj druhej strane sa kľukatia turistické chodníky Ždiarskej doliny.

Siedmy informačný panel sa venuje chráneným rastlinám. Môžeme spomenúť napríklad mečík škridlicový alebo prvosienku pomúčenú, ktorá sa tu nachádza v hojnom počte a je charakteristická malými fialovými kvietkami. Takisto stoja za zmienku aj vrátnička mesiačkovitá a horec krížatý. Zaujímavosťou je, že v okolí Liptovskej Tepličky sa nachádza veľké množstvo orchideí.

 

Ôsmy informačný panel usmerňuje pozornosť návštevníka na rozmanité živočíchy. Panel zobrazuje všetky druhy, s ktorými sa v okolí môžete stretnúť.

Deviaty a zároveň posledný panel hovorí o živote na Liptovskej Tepličke. Hlavným zdrojom obživy bol chov oviec a dobytka, tie môžeme cez leto vidieť aj v tomto okolí. Tepličania pracovali aj pracujú na terasovitých políčkach a zdrojom ich obživy je aj pre región tradičná práca v lese

 

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA NA MAPE

 

Obec Liptovská Teplička sa nachádza v Prešovskom kraji, na severnom úpätí Nízkych Tatier,

s nadmorskou výškou 920 m n. m. v strede obce.

 

 

KONTAKT

 

Ul. Štefana Garaja 398/16

059 40 Liptovská Teplička

 

O OBCI    |    PODUJATIA    |     TURISTIKA     |     ZAUJÍMAVOSTI     |     UBYTOVANIE     |     KONTAKT

Tento projekt je spolufinancovaný

Európskou úniou z Európskeho fondu

regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti.

Všetky práva vyhradené © 2013 Liptovská Teplička